HISTORIA

Ośrodek ZHP Mosina im. Bolesława Chrobrego

Hufiec Poznań-Rejon im. Szarych Szeregów
Chorągiew Wielkopolska im. Powstańców Wielkopolskich 1918-19

Początki

Ośrodek ZHP Mosina w 2016 roku obchodzi 95-lecie istnienia. Ruch harcerski w Mosinie został zainicjowany przez dwóch druhów Feliksa Szulakiewicza oraz Marcina Stachowiaka. W 1921 roku druhowie założyli Drużynę Harcerzy im. Bolesława Chrobrego. Rok później, w dniu św. Jerzego, patrona harcerzy, drużyna otrzymała z rąk przedstawiciela Komendy Chorągwi Wielkopolskiej sztandar, który mosińscy harcerze dumnie noszą ze sobą po dziś dzień. We wrześniu 1938 roku powstała w Mosinie pierwsza drużyna harcerek, której założycielką była dh Lucyna Komorowska. W czasie wojny mosińskie harcerstwo przeszło do działalności konspiracyjnej. Zbiórki organizowano w miejscach odosobnionych np. w lesie, na uroczysku, w zagajniku nad kanałem mosińskim itp. Gdy pogoda była niesprzyjająca, zbierano się w mieszkaniach np. u państwa Koźleckich i Lucknerów.

Patron

Patronem naszego Ośrodka jest Bolesław Chrobry, który urodził się ok. 967 roku, a zmarł w 1026 roku. Był Najstarszym synem Mieszka I i księżniczki czeskiej Dobrawy. Władzę przejął po śmierci ojca w 992 a poprzez swoje działania przywrócił jedność państwa. Zabiegał o dobro i wysoką pozycję Polski wśród sąsiadów np. poprzez organizacje wypraw misyjnych św. Wojciecha. W 1000 roku podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego, w którym uczestniczył Otton III Doprowadził do utworzenia arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz nowych biskupstw w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie czym potwierdził niezależność Polski. W późniejszym czasie Bolesław Chrobry, chcąc umocnić swoje panowanie, zajął Łużycę Milsko, Miśnię, a także rozszerzył władzę na Czechy i Morawy. Wykorzystując pomyślną dla swych planów koronacyjnych sytuację po śmierci cesarza Henryka II, na kilka tygodni przed śmiercią koronował się na króla Polski, czym umocnił pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Na swego następne naznaczył syna Mieszka II. Został pochowany w Poznaniu.

obrazki-na-strone

 

Sztandar 19 Drużyny Harcerskiej CZATA im. Bolesława Chrobrego

W roku 1922 wykonano sztandar, który został poświęcony w dniu św. Jerzego przez ks. Kałkowskiego – ówczesnego proboszcza i wręczony drużynie przez hm. Jana Popielewskiego. Na zielonym, wełnianym sztandarze o wymiarach 72 x 71 cm widniało wtedy imię patrona,królewski Szczerbiec, lilijka harcerska, data 1922 oraz hasło„Czuwaj”.Sztandar został odebrany drużynie w roku 1926 w wyniku rozłamu grożącego likwidacją drużyny. Jednak młodzi harcerze zdołali uratować drużynę przed rozwiązaniem.W maju 1927 roku drużyna odzyskała sztandar. Po roku młodzi harcerze znów zaczęli składać na niego Przyrzeczenie. Drużyna zaczęła ponownie normalnie pracować.W czasie II wojny światowej sztandar był ukrywany u drużynowego, dh Kazimierza Kałana. Niestety, podczas rewizji pod koniec roku 1942 został odnaleziony, a dh Kałan został po aresztowaniu zamęczony, jak wielu innych harcerzy z Mosiny. Sztandar dostał się w ręce gestapo. Po wywiezieniu do obozu w Żabikowie został uszkodzony, lecz nie zlikwidowany, jak planowali Niemcy.W roku 1945 sztandar został odzyskany przez druha Andrzeja Sypniewskiego oraz druha Leona Stabla. Płótno poddano renowacji. Wtedy to biała lilijka została zastąpiona złotym krzyżem harcerskim. W 1950 roku ZHP zostało rozwiązane, a do Mosiny przysłano pismo nakazujące oddanie sztandaru. Na szczęście dzięki odwadze trzech druhów został on ocalony. Do oddania sztandaru wysłano dh Bolesława Kowalskiego, dh Gabriela Przybylskiego i dh Bogdana Andrysa. Gdy dh Kowalski szedł do drugiego pokoju z płótnem, jego koledzy odbierali pokwitowanie. Ale dh Kowalski nie rzucił płótna na stos. Wyrzucił pokrowiec, a płótno ukrył pod kurtką. Gdy druhowie dowiedzieli się o jego bohaterskim czynie, uznali, że istnieje ryzyko rewizji, więc płótno nie zostało przywiezione do Mosiny. Gdy wszystko się uspokoiło, sztandar został przywieziony z powrotem. Lilijkę wieńczącą sztandar zakopano, a resztę dobrze ukryto. W lutym 1957 roku harcerstwo mosińskie zostało reaktywowane. Sztandar na nowo stał się symbolem drużyny. W 1966 roku został ufundowany nowy sztandar Ośrodka, z orłem i lilijką. Ten z 1922 roku był eksponowany w Komendzie Ośrodka, Izbie Pamięci, a także przechowywany u jednego z druhów. W roku 1994 drużyna została reaktywowana przez dh Adama Becha. 21 czerwca 1997 roku Harcerze Seniorzy przekazali uroczyście sztandar harcerzom z 19 DH „Czata” im. Bolesława Chrobrego.

  • 15057985_10153853238240855_1368443343_n

  • 15058574_10153853238265855_528666347_n

  • 14937812_10153853238260855_1469561258_n

  • 15033758_10153853238270855_318887239_n