Konkurs recytatorski

Serdecznie zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim “PAMIĘTAMY”, którego Hufiec ZHP Mosina jest organizatorem. Konkurs odbędzie się pod patronatem Burmistrza Gminy Mosina 1 grudnia 2020 r.

Bardzo zależy nam na Państwa uczestnictwie w tym konkursie. Organizujemy go, ponieważ pragniemy być zaangażowani w życie naszej społeczności, pragniemy realizować społecznie użyteczne przedsięwzięcia.

Konkurs przebiega w czterech kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych – klasy I – III;
 • Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych – klasy IV –VI;
 • Kategoria III – uczniowie szkół podstawowych  – klasy VII – VIII;

Zgłoszenia szkół przewidywaliśmy do ostatniego piątku, ale z uwagi na prośby ze szkół przesuwamy ten termin do wtorku 17 listopada. Zgłoszenie szkoły to powiadomienie nas o przewidywanej liczbie kategorii, w której szkoła weźmie udział oraz wskazania osoby do kontaktu. Wszsytko za pomocą formularza internetowego  TUTAJ 
Po eliminacjach szkolnych prosimy o zgłoszenia uczniów za pomocą formularza  23 listopada TUTAJ

Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Mosina, są zgłaszani przez szkoły po eliminacjach szkolnych. Do konkursu gminnego szkoła może zgłosić 3 osoby (po jednej osobie z każdej kategorii wiekowej). Rekomendujemy przeprowadzenie eliminacji w formie zdalnej.

 • Kategoria IV OPEN– osoby ze szkół średnich oraz osoby pełnoletnie, w tym nauczyciele, którzy zgłaszają się indywidualnie.

Zgłoszenia do 23 listopada TUTAJ

Konkurs odbędzie się w według następującej procedury:

 • 1. Uczestnicy nagrywają swoje wystąpienie w wybranym przez siebie miejscu. Film należy umieścić na swoim koncie na portalu YouTube. Instrukcja zamieszczania filmu znajduje się w załączniku nr 1.
 • 2. Link do filmu przesyłają wraz z imiennym zgłoszeniem uczestnika w podanym formularzu internetowym.
 • 3. Prezentacja wierszy odbędzie się w jednym z trzech możliwych scenariuszy:
  1. a) PREZENTACJE I POSIEDZENIE JURY NA ŻYWO.
   Uczestnicy konkursu zaprezentują swoje utwory na scenie przed jury – jeśli pozwolą na to aktualne obostrzenia związane z organizacją wydarzeń kulturalnych. Wówczas wykonawca sam lub z prawnym opiekunem będzie zobowiązany stawić się o wyznaczonej przez organizatora godzinie i zaprezentować wybrany utwór. Wyniki w poszczególnych kategoriach zostaną podawane na bieżąco, po zakończeniu danej kategorii. Lista wraz z przyznanymi miejscami zostanie opublikowana na stronie zhpmosina.pl. Jeśli uczestnik nie będzie mógł zaprezentować wybranego utworu osobiście, wówczas zostanie odtworzony przesłany film.
  2. b) PREZENTACJE Z FILMÓW I POSIEDZENIE JURY NA ŻYWO.
   Prezentacja przesłanych filmów na scenie przed członkami jury oraz ich ocena przez jury. Jury spotyka się w dniu konkursu i ocenia przesłane filmy. Organizator konkursu zamieszczać będzie bieżące informacje z jego przebiegu. Ogłoszenie wyników zostanie w formie filmu oraz listy opublikowanej na stronie zhpmosina.pl
  3. c) PREZENTACJE Z FILMÓW I ZDALNE POSIEDZENIE JURY.
   Rozesłanie przesłanych linków do filmów do jury oraz ich ocena na platformie online. Jury otrzymuje filmy z podziałem na kategorie, dokonuje ich wstępnej oceny samodzielnie. Następnie jury spotyka się na platformie online i wybiera zwycięzców poszczególnych kategorii. Ogłoszenie wyników zostanie w formie filmu oraz listy opublikowanej na stronie zhpmosina.pl

W razie pytań, wątpliwości, konieczności przesunięcia terminu zgłoszeń, prosimy o kontakt mailowy i telefoniczny.

Organizator nie pobiera od uczestników żadnych opłat. Konkurs jest organizowany ze środków Hufca ZHP Mosina, Gminy Mosina oraz Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, Narodowego Instytutu Wolności.

Podobnie, jak w roku poprzednim, każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę oraz dyplom, a szkoły podziękowania.

Organizujemy go pomimo utrudnionej pracy z powodu ograniczeń związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Zależy nam, aby nawet w tym trudnym okresie odbywały się przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym. Konkurs pozwala uczestnikom, widzom i wszystkim osobom w jego zaangażowanym na przybliżenie dorobku polskich poetów, kreowanie wrażliwości artystycznej i dobrego smaku oraz doskonalenie warsztatu recytatorskiego i kultury żywego słowa.

Regulamin Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Mosinie

Regulamin – załącznik nr 1 (Dodawanie filmu na YouTube)

Oświadczenie osób pełnoletnich

Oświadczenie osób niepełnoletnich

 • 15057985_10153853238240855_1368443343_n

 • 15058574_10153853238265855_528666347_n

 • 14937812_10153853238260855_1469561258_n

 • 15033758_10153853238270855_318887239_n