Dzienne archiwum25 września, 2023

XI Rodzinny Rajd Harcerski

25 września, 2023
/ / /
Serdecznie zapraszamy na coroczne wydarzenie Hufca ZHP Mosina, gdzie wraz z rodziną spędzicie niesamowite chwile na świeżym powietrzu – Rodzinny Rajd Harcerski! poCZUJ to! – stymulowanie 6 zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, smaku i równowagi, a to wszystko związane z lasem!
 • XI edycja Rodzinnego Rajdu Harcerskiego
 • Niedziela, 8 października 2023 godz. 11:00
 • Start przy Domu Harcerza w Mosinie ul. Krotowskiego 16
 • Trasa piesza, wózkowa i rowerowa
 • 5 zł od uczestnika, mile widziane pieski
Harmonogram:
 • 11:00 oficjalne rozpoczęcie rajdu – powitanie gości
 • 11:10 otwarcie punktu rejestracji
 • 11:10-13:45 rajd
 • Do 14:00 oddanie kart patrolowych
 • 14:00-14:45 ognisko z kiełbaskami i śpiewanki
 • 14:45 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
 • 15:00 zakończenie rajdu
Czytaj więcej

Zjazd Hufca ZHP Mosina

25 września, 2023
/ / /

Uchwała nr 2/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. Komendy Hufca ZHP Mosina w sprawie zwołania Zjazdu Hufca

Komenda Hufca działając na podstawie § 48 ust. 4 Statutu ZHP oraz Uchwały Rady Naczelnej ZHP nr XV/XLII z dnia 4 marca 2023 r. w sprawie terminarza zjazdów hufców w roku 2023 i 2025, uchwala, co następuje:
§ 1
Zwołuje na dzień 21 października 2023 roku Zjazd Hufca ZHP Mosina
§ 2
Zobowiązuje Komendanta Hufca do podania do dnia 23 września 2023 w Rozkazie Komendanta terminu Zjazdu Hufca oraz listy uczestników z głosem decydującym wraz z informacją o pełnionej przez nich funkcji
§ 3
Upoważnia Komendanta Hufca do wyznaczenia miejsca i godziny Zjazdu.
§ 4
Zobowiązuje Komendanta Hufca do przesłania uczestnikom Zjazdu, zgodnie z rozdz. IV Ordynacji Wyborczej ZHP do dnia 7 października 2023 roku:

 • informacji o miejscu Zjazdu,
 • proponowanego porządku obrad,
 • projektu regulaminu,
 • sprawozdania ustępujących władz,
 • materiałów zjazdowych,
 • wnoszonych projektów uchwał.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komenda Hufca

Czytaj więcej
 • 15057985_10153853238240855_1368443343_n

 • 15058574_10153853238265855_528666347_n

 • 14937812_10153853238260855_1469561258_n

 • 15033758_10153853238270855_318887239_n