Budżet Obywatelski Gminy Mosina – zadanie nr 5!

Budżet Obywatelski Gminy Mosina – zadanie nr 5!

20 listopada, 2019
/ / /

Nasi harcerze, instruktorzy, przyjaciele, sojusznicy! Nasze RODZINY! Drodzy mieszkańcy Gminy Mosina!

W Budżecie Obywatelskim Gminy Mosina jest zadanie nr 5: „Harcerskie fundamenty – remont pomieszczeń na magazyn”. To właśnie dzięki Państwa głosom nasze zadanie ma szansę na realizację.

Planujemy magazyn w piwnicach pod Domem Harcerza i siedzibą Straży Miejskiej. Potrzebne są prace budowlane, aby te pomieszczenia były dobre do przechowywania i remontowania sprzętu, który mamy. Jako Hufiec ZHP Mosina różnymi działaniami odtwarzamy ten sprzęt, remontujemy, kupujemy nowy, ale nie mamy środków na zakup, czy remont pomieszczeń.

**Jak zagłosować? To proste, są trzy sposoby:**

1. Internetowo – wypełnienie formularza i przesłanie głosu przez stronę http://bogm.mosina.pl/glosowanie/

2. Wrzucenie karty do głosowania do urny w Gminnym Centrum Informacji lub Biurze Obsługi Interesanta.

3. Przesłanie karty do głosowania pocztą w kopercie z dopiskiem „Budżet Obywatelski Gminy Mosina na 2020 rok” (liczy się data wpływu).

3 powody, dla których warto nam pomóc i zagłosować na to zadanie:

1. SPRZĘT Hufca ZHP Mosina ma charakter harcerski, edukacyjny i turystyczny i SŁUŻY WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM Gminy Mosina.

Jest wykorzystywany nie tylko na harcerskich zbiórkach i obozach, ale także na szkolnych festynach, imprezach rekreacyjnych i kulturalnych organizowanych przez mosińskie instytucje i stowarzyszenia. Są to nie tylko tradycyjne harcerskie namioty, ale także nasze namioty imprezowe (po harcersku – stołówkowe) i wiele innych.

2. Jako Hufiec NIE MAMY obecnie MAGAZYNU, który odpowiednio zabezpieczałby sprzęt.

Namioty, łóżka, koce, garnki, łuki, sprzęt do wspinaczki, apteczki i wiele innych przechowujemy w kontenerach samochodowych, które nie są dla niego odpowiednie. Nie pozwalają one na swobodny dostęp, częste wypożyczanie oraz na bieżące remonty, czy też wreszcie utrzymanie sprzętu w dobrym stanie. Pomimo naszych usilnych starań, nasz sprzęt nie może być przechowywany w odpowiednich do tego warunkach.

3. Własnymi siłami nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich prac w piwnicach, ani zakupić materiałów.

Potrzebne jest: osuszanie i izolacja ścian budynku, skucie tynków ścian i sufitów wewnątrz, osuszanie i skuteczne odgrzybianie pomieszczeń, uzupełnienie ubytków ściennych, konserwacja i
malowanie ścian wewnątrz, montaż instalacji elektrycznej, montaż wentylacji mechanicznej oraz montaż regałów magazynowych.

Kto może głosować? KAŻDY, tak każdy mieszkaniec Gminy Mosina! Bez względu na wiek! Także Państwa dzieci. Także nasze zuchy i nasi harcerze!

W roku 2021 będziemy obchodzić jubileusz stulecia obecności ruchu harcerskiego na Ziemi Mosińskiej. Uważamy, że to dobry moment na stworzenie mieszkańcom naszej gminy, godnych warunków do magazynowania sprzętu harcerskiego. Mieszkańcom, bo nasze działania, oparte na misji ZHP, mają służyć przede wszystkim społeczności lokalnej, której jesteśmy częścią.

Państwa głos jest kolejnym krokiem do wsparcia naszej pracy. Żeby zrealizować zadanie w całości potrzebne są nakłady pieniężne. Sami nie jesteśmy w stanie pozyskać, czy wyremontować pomieszczeń.

Zachęcamy – Zagłosujmy na projekt nr 5 – REMONT POMIESZCZEŃ NA MAGAZYN

Komentowanie nie jest możliwe

  • 15057985_10153853238240855_1368443343_n

  • 15058574_10153853238265855_528666347_n

  • 14937812_10153853238260855_1469561258_n

  • 15033758_10153853238270855_318887239_n