OBÓZ SZCZEPU WILKI

W tym roku, Harcerska Akcja Letnia dla członków Szczepu Środowiskowego WILKI odbywa się na Bazie Obozowej w Rogalinku, ul. Północna 25 w dniach  06-10 lipca (pon-pt).

Koszty:

Całkowity koszt wynosi 360 złotych dla wszystkich grup wiekowych.
Odpłatność należy dokonać do dnia 26 czerwca 2020 r., w sytuacjach trudności finansowych prosimy o bezpośredni kontakt do drużynowego. Sprawy będą rozpatrywane indywidualnie.
Wpłat należy dokonywać wyłącznie na konto Hufca ZHP Mosina , nr rachunku bankowego GBS MOSINA 24 9048 0007 0000 0534 2000 0001

tytuł wpłaty:
a)  PŁATNOŚĆ BEZ FAKTURY
składka zadaniowa OBÓZ SZCZEPU WILKI + imię i nazwisko dziecka*
*gdy na obóz jedzie rodzeństwo można dokonać wpłaty wspólnej, wystarczy podać imiona obojga dzieci w tytule

b)  PŁATNOŚĆ Z FAKTURĄ
odpłatność za OBÓZ SZCZEPU WILKI + imię i nazwisko dziecka *
* gdy na obóz jedzie rodzeństwo można dokonać wpłaty wspólnej, wystarczy podać imiona  obojga dzieci w tytule,
* faktura zostanie wystawiona na dane właściciela konta bankowego, z którego został dokonany przelew


Do wypełnienia:

Karta kwalifikacyjna niepełnoletniego uczestnika [do 26 czerwca do oddania drużynowemu] (podpis obydwóch rodziców/opiekunów prawnych)
Załącznik do karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika [do 26 czerwca do oddania drużynowemu] (podpis obydwóch rodziców/opiekunów prawnych)
Oświadczenie dla rodziców [do oddania w dniu 6 lipca, z datą 6 lipca 2020] (podpis obydwóch rodziców/opiekunów prawnych)
Oświadczenie dla kadry obozu

W przypadku braku podpisu obydwóch rodziców na karcie kwalifikacyjnej, załączniku do karty oraz oświadczeniu nie będziemy mogli przyjąć dziecka na wypoczynek. W sytuacji gdy drugi rodzic nie posiada praw rodzicielskich prosimy o wpisanie numeru rozprawy sądowej, gdy drugi rodzic nie żyje, prosimy o wpisanie takiej informacji w karcie. W razie pytań prosimy o kontakt z drużynowym.


Dokumenty z którymi warto się zapoznać:

Warunki uczestnictwa dla rodzica uczestnika (m.in. wyposażenie uczestnika, warunki rezygnacji, regulaminy. Znajomość tego dokumentu i jego akceptacje poświadcza się podpisując Załącznik do karty kwalifikacyjnej).
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży
Poradnictwo i materiały dotyczące Harcerskiej Akcji Letniej

  • 15057985_10153853238240855_1368443343_n

  • 15058574_10153853238265855_528666347_n

  • 14937812_10153853238260855_1469561258_n

  • 15033758_10153853238270855_318887239_n