Składki w Hufcu w 2023 r.

Składki w Hufcu w 2023 r.

15 stycznia, 2023
/ / /

Informacja dla rodziców/opiekunów członków Hufca ZHP Mosina o składkach członkowskich i zadaniowych (DCSZ) w 2023 roku

1. Składkę członkowską i składkę zadaniową (DCSZ) każdy członek hufca wpłaca na konto Hufca ZHP Mosina – GBS Mosina 24 9048 0007 0000 0534 2000 0001. Kadra hufca nie może już zbierać żadnych składek w postaci gotówki ani na prywatne konta bankowe.

2. Składki członkowskie i zadaniowe z błędnym tytułem wpłaty będą zwracane na konto wpłacających. Prosimy o dokładne tytułowanie wpłat zgodnie ze schematem poniżej.

3. Składka zadaniowa (DCSZ) jest na pokrycie kosztów biwaków, wyjazdów, obozów, itp.

4. Członkowie wpłacają składkę zadaniową na konto hufca z tytułem wpłaty podanym przez drużynowego wg schematu:

  • DCSZ_nazwa_Nazwisko i imię członka_skrócona nazwa drużyny np. DCSZ_Festiwal_Piotrowska Ania_Leśni

5. Składka członkowska wynosi 45 zł za kwartał. Płatna do 20 stycznia za I kw, do 20 kwietnia za II kw., do 20 lipca za III kw. i do 20 października za IV kw. z tytułem:

  • składka członkowska_Nazwisko Imię_ skrócona nazwa drużyny np. Składka członkowska_Piotrowska Anna_Leśni

6. Elementy składowe kwartalnej składki członkowskiej:
9 zł jest dla Głównej Kwatery ZHP – na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne;
18 zł jest dla Chorągwi Wielkopolskiej na kursy, warsztaty, szkolenia, oraz koszty administracyjne, czyli zatrudnienie księgowości i opłacenie czynszu na biura;
10,80 zł jest dla Hufca Mosina, np. na opłacenie całorocznego ubezpieczenia NNW, dofinansowanie do szkoleń kadry, utrzymanie sprzętu obozowego;
7,20 zł jest dla gromady, drużyny, kręgu, np. na materiały na zbiórki – papier, kredki, wyposażenie harcówki itp.

7. Jeśli składki członkowskie nie są zapłacone w terminie to w zasadzie na mocy Statutu ZHP zuch/ harcerz traci członkostwo w naszej organizacji, co jest zatwierdzane w rozkazie drużyny/gromady/kręgu/hufca i nie może już chodzić na zbiórki.

8. Opłacona składka nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP.

Komentowanie nie jest możliwe

  • 15057985_10153853238240855_1368443343_n

  • 15058574_10153853238265855_528666347_n

  • 14937812_10153853238260855_1469561258_n

  • 15033758_10153853238270855_318887239_n