Szczep WILKI

Życiorys druha Mieczysława Koniecznego
Kampania Bohater – nadanie imienia hm. Mieczysława Koniecznego

Kampania Bohater

W dniu 19 listopada 2006 roku Szczep Środowiskowy „Wilki” oficjalnie rozpoczął kampanię Bohater podczas której zdobywał imię hm. Mieczysława Koniecznego. Uroczystość odbyła się w miejscowej Izbie Muzealnej. Na spotkanie przybyła rodzina dh Koniecznego: żona, dzieci, wnuki i jego przyjaciele. Podczas inauguracji kampanii Bohater zuchy, harcerze oraz instruktorzy ze szczepu „Wilki” zobowiązali się do wykonania wielu zadań. Oto niektóre z nich:

  • stworzenie kart do kroniki życia bohatera,
  • zdobycie sprawności „Bohater”
  • przygotowanie gazetek dotyczących sylwetki bohatera
  • zbieranie informacji, pamiątek – fotografii oraz dokumentów o dh Mieczysławie Koniecznym

Ponadto kadra szczepu organizowała zbiórki dotyczące osoby bohatera, by poszerzyć wiedzę swoją i podopiecznych. Podczas jednej ze zbiórek z okazji Dnia Myśli Braterskiej w 2007 roku zuchy i harcerze wykonywali wiele zadań, między innymi: przeprowadzenie ankiety dotyczącej druha Mieczysława Koniecznego. Celem zuchów i harcerzy było sprawdzenie, czy mieszkańcy Mosiny znają postać druha, a jeśli tak to w jakim stopniu. Patrole otrzymały karty z pytaniami i wyruszyły na rynek, targ czy przyległe uliczki. Po powrocie drużyny prezentowały swoje wyniki.

            Zakończenie Kampanii Bohater

06.10.2007 rok – wystawa poświęcona życiu dh Mieczysława Koniecznego. Od rana było widać, że dzień 06.10.2007 r. nie będzie zwykłym dniem dla mosinian. Już od godziny 9 mosiński rynek zapełnił się harcerzami, którzy zajmowali się rozkładaniem namiotów. Pod namiotami odbywała się wystawa poświęcona Bohaterowi Szczepu „WILKI”. Można było podziwiać: mundur druha, wszelkie odznaczenia, dyplomy, którymi został uhonorowany i wiele innych dokumentów. O godzinie 12 przybyli harcerze, harcerze starsi, zuchy, którzy mieli do wykonania ostatnie zadanie w ramach zdobywania sprawności „Bohater”. O godzinie 15:30 patrole powróciły, by wziąć udział w apelu, a później we mszy. 

 

 

  • 15057985_10153853238240855_1368443343_n

  • 15058574_10153853238265855_528666347_n

  • 14937812_10153853238260855_1469561258_n

  • 15033758_10153853238270855_318887239_n