Zjazd Hufca ZHP Mosina

Zjazd Hufca ZHP Mosina

25 września, 2023
/ / /

Uchwała nr 2/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. Komendy Hufca ZHP Mosina w sprawie zwołania Zjazdu Hufca

Komenda Hufca działając na podstawie § 48 ust. 4 Statutu ZHP oraz Uchwały Rady Naczelnej ZHP nr XV/XLII z dnia 4 marca 2023 r. w sprawie terminarza zjazdów hufców w roku 2023 i 2025, uchwala, co następuje:
§ 1
Zwołuje na dzień 21 października 2023 roku Zjazd Hufca ZHP Mosina
§ 2
Zobowiązuje Komendanta Hufca do podania do dnia 23 września 2023 w Rozkazie Komendanta terminu Zjazdu Hufca oraz listy uczestników z głosem decydującym wraz z informacją o pełnionej przez nich funkcji
§ 3
Upoważnia Komendanta Hufca do wyznaczenia miejsca i godziny Zjazdu.
§ 4
Zobowiązuje Komendanta Hufca do przesłania uczestnikom Zjazdu, zgodnie z rozdz. IV Ordynacji Wyborczej ZHP do dnia 7 października 2023 roku:

  • informacji o miejscu Zjazdu,
  • proponowanego porządku obrad,
  • projektu regulaminu,
  • sprawozdania ustępujących władz,
  • materiałów zjazdowych,
  • wnoszonych projektów uchwał.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komenda Hufca

Komentowanie nie jest możliwe

  • 15057985_10153853238240855_1368443343_n

  • 15058574_10153853238265855_528666347_n

  • 14937812_10153853238260855_1469561258_n

  • 15033758_10153853238270855_318887239_n