Zjazd Sprawozdawczy 25.11.2021

Zjazd Sprawozdawczy 25.11.2021

4 listopada, 2021
/ / /

Co to jest „Zjazd Sprawozdawczy”? Jakie są terminy, dokumenty, nad czym obraduje zjazd? Co ocenia? Na te i inne pytania, odpowiedzi znajdują się na stronie Chorągwi Wielkopolskiej – TUTAJ

Uchwała nr 3/2021 z dnia 25 października 2021 r. Komendy Hufca ZHP Mosina w sprawie zwołania Zjazdu Sprawozdawczego Hufca

Komenda Hufca działając na podstawie § 49 ust. 5 Statutu ZHP oraz Uchwały nr 68/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 07 lutego 2021 r. w sprawie terminarza zjazdów sprawozdawczych hufców w 2021 r. uchwala, co następuje:
1. Zwołuje na dzień 25 listopada 2021 roku godzina 18:00 Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Mosina
2. Zobowiązuje Komendanta Hufca do podania do dnia 28 października 2021 w rozkazie Komendanta terminu Zjazdu Hufca oraz listy kadry z czynnym prawem wyborczym.
3. Na wniosek Skarbnika poszerza się zakres zadań Zjazdu o wybór członka Komendy Hufca oraz wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej
4. Miejsce Zjazdu będzie Dom Harcerza w Mosinie (ul. Krotowskiego16).
5. Zobowiązuje Komendanta Hufca do wysłania zgodnie z p. 13, 15 i 16 Ordynacji Wyborczej ZHP zaproszenia do kadry z podaniem godziny i miejsca zjazdu oraz wszystkich materiałów na zjazd:

  • Sprawozdania Komendanta i Komendy Hufca
  •  Ocenę Komendanta i Komendy Hufca przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium wraz z uzasadnieniem
  • Opinię Komendy Chorągwi o działalności Hufca
  • Projekt porządku obrad
  • Projekt regulaminu obrad
  •  Projekty uchwał wprowadzanych na zjazd.

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komenda Hufca


Stosowne dokumenty znajdują się w zakładce „dokumenty”.

 

Komentowanie nie jest możliwe

  • 15057985_10153853238240855_1368443343_n

  • 15058574_10153853238265855_528666347_n

  • 14937812_10153853238260855_1469561258_n

  • 15033758_10153853238270855_318887239_n