aktualności

Kampania 1%

28 lutego, 2021
/ / /

Przekazany 1% podatku dochodowego za 2020 roku przeznaczymy na zakup nowych namiotów.

Wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazać nasz numer KRS 0000266321 oraz cel szczegółowy – HUFIEC MOSINA.

Dlaczego warto nam przekazać swój 1%, czyli o co chodzi z tą przygodą?
Tak, jak w zeszłym roku 1% przekazany dla Hufca Mosina, zostanie przeznaczony na zakup namiotów, tzw dziesiątek.
Oto 3 główne powody, dla których warto przekazać swój 1% dla Hufca Mosina:
1. Mamy konkretny cel, o którym otwarcie mówimy. Jakie są obecne nasze namioty wiele osób widziało… wymagają wymiany.
2. Przekazany 1% wróci do Mosiny, do członków ZHP i do całej społeczności ziemi mosińskiej.
3. Będąc wolontariuszami dbamy o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, uczymy wartości, tradycji, kształtujemy silne charaktery, poznajemy i szanujemy przyrodę.

Czy uzbieraliśmy ostatnio na namiot? – ROZLICZENIE środków zebranych w 2019 (za 2018) i w 2020 (za 2019)
Od czasu pojawienia się możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego w Mosinie, każda gromada, czy drużyna zbierała swój 1%. Hufiec (wcześniej Ośrodek) prowadził kampanię zaznaczając, aby przekazywać 1% konkretnym drużynom lub całemu hufcowi To każda jednostka wykorzystywała te środki na cele statutowe ZHP oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W większości były to drobne zakupy na materiały programowe, choć w 2017 roku kwotą 1065 zł dofinansowaliśmy transport harcerzy na Zlot w Gdańsku. Od zeszłego roku przyszedł czas na działania całym hufcem, NA DUŻY CEL! Zbieramy wspólnie na namioty. Nasza oficjalna kampania właśnie tego dotyczy.

Tabela pozyskanych środków z 1% TUTAJ

Czytaj więcej

Z żalem zawiadamiamy…

5 lutego, 2021
/ / /

Z żalem zawiadamiamy, że 2 lutego na wieczną wartę odszedł hm. Kazimierz Maślak – członek Kręgu Instruktorskiego T.W.A. Elita w Hufcu ZHP MOSINA.
Druh swoje harcerskie życie związał z orkiestrą dęta, był członkiem 10 Drużyny harcerskiej – Orkiestra Dęta, przekształconej w Stowarzyszenie Muzyczne – Orkiestra Dęta im. Hm. Antoniego Jerzaka. Grając na perkusji, towarzyszył orkiestrze przez 57 lat, brał udział w cotygodniowych próbach, obozach, koncertach, festiwalach, przeglądach, uroczystościach, występach. Przez cały ten czas druh dokumentował działalność orkiestry – robił zdjęcia, prowadził kronikę.
W środowisku harcerskim w całej Polsce był znanym kolekcjonerem harcerskich pamiątek. Posiadał bogaty zbiór między innymi harcerskich znaczków, kopert i kart pocztowych oraz krzyży harcerskich. Wielokrotnie prezentował go na wystawach w Mosinie i całej Polsce.
Hm. Kazimierz Maślak był odznaczony między innymi Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi ZHP oraz Honorową Odznaką Harcerska Służba Ziemi Mosińskiej.
Informacja o uroczystościach pogrzebowych pojawi się w najbliższym czasie.
Cześć Jego pamięci!
Czytaj więcej

Składki członkowskie

20 stycznia, 2021
/ / /

Informacja o składkach członkowskich w 2021 roku

Drodzy Rodzice, decyzją Rady Naczelnej ZHP (nr 51/XL z dnia 10.05.2020) zmieniony został sposób naliczania składek członkowskich. Od bieżącego roku, składki opłacane są do 20 dnia każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał. Są to kolejno: – do 20 stycznia za I kwartał – do 20 kwietnia za II kwartał – do 20 lipca za III kwartał – do 20 października za IV kwartał

Składka członkowska w wysokości 10 zł miesięcznie jest opłatą za przynależność do organizacji Związku Harcerstwa Polskiego. Nie jest to opłata za udział harcerki lub harcerza w zbiórkach drużyny.

Każde 10zł dzieli się na następujące opłaty:

 • 2zł – dla Głównej Kwatery ZHP – na pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, pokrycie kosztów administracyjnych, kursy, warsztaty, szkolenia oraz pomoce dydaktyczne
 • 4zł – dla Chorągwi Wielkopolskiej ZHP na kursy, warsztaty, szkolenia, oraz koszty administracyjne, czyli zatrudnienie księgowości i opłacenie czynszu na biura
 • 2zł – dla Hufca Mosina, np. na opłacenie całorocznego ubezpieczenia NNW, dofinansowanie do szkoleń kadry,
 • 2zł – dla gromady, drużyny, kręgu – na zakup materiałów dydaktycznych, papierniczych oraz sprzętów wykorzystywanych w całorocznej działalności na zbiórkach i biwakach.

Naliczone do końca pierwszego miesiąca kwartału składki nie podlegają zwrotowi w przypadku ustania członkostwa w ZHP przed końcem kwartału.

Składki członkowskie w hufcu zhp Mosina Czytaj więcej

Odszedł na wieczną wartę

9 stycznia, 2021
/ / /

9 stycznia 2021 roku, na wieczną wartę odszedł czynny instruktor naszego hufca – śp. hm. Bronisław Nowak.
Druh w tym roku ukończyłby 78 lat. Obecnie mieszkał i działał w Czapurach. Przez lata swej harcerskiej służby był między innymi drużynowym, komendantem szczepu, komendantem Hufca Poznań-Stare Miasto, zastępcą komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, a w latach 2015-2018 drużynowym 14 Drużyny Harcerskiej „LEŚNI”. To właśnie między innymi dzięki druhowi środowisko Leśnych ponownie odrodziło się w Czapurach i okolicy.
Hm. Bronisław Nowak był odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Zasługi ZHP oraz Listem Pochwalnym Naczelnika ZHP dla drużynowych.

Informacja o uroczystościach pogrzebowych pojawi się w najbliższym czasie.
Cześć Jego pamięci!

/zaktualizowaliśmy datę śmierci druha, poprzednio błędnie podawaliśmy 8 stycznia/

Czytaj więcej

Jubileusz 100-lecia harcerstwa na ziemiach mosińskich

9 stycznia, 2021
/ / /

Sto lat temu harcerstwo było absolutną nowością w całej Polsce. Wszędzie bardzo szybko powstawały drużyny, organizowano zbiórki i obozy. Ten nowy sposób życia zagościł także w Mosinie, kiedy to w 1921 roku druhowie założyli Drużynę Harcerską im. Bolesława Chrobrego. Od tej drużyny wszystko się na naszych ziemiach zaczęło. A dziś, chyba niemalże w każdej mosińskiej rodzinie znajdzie się choć jedna osoba, która w jakimś momencie życia nosiła harcerski mundur.

Zatem wraz z rokiem 2021 nadchodzi dla nas bardzo ważny czas świętowania- nadchodzi JUBILEUSZ 100-lecia harcerstwa na ziemiach mosińskich.

Przygotowaliśmy bogaty programu jubileuszowych wydarzeń, aby wspólnie z Wami:

 • wspominać chwile spędzone w harcerskim mundurze;
 • upamiętnić i podkreślić dokonania naszych poprzedników;
 • wspólnie przeżywać te wyjątkowe dla Mosiny urodziny!

 Zapraszamy!
(poszczególne imprezy i przedsięwzięcia będą przeprowadzone w takich formach, na jakie pozwolą aktualne obostrzenia związane z epidemią wirusa  SARS-CoV-2)

 

Czytaj więcej

102. rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia, 2020
/ / /

27 grudnia 1918r. – to dzień w którym Wielkopolanie musieli stawić czoła dalszej walce, walce o niepodległość. Pomimo odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918r., Wielkopolska nie znalazła się w jej granicach.  

Powstanie wybuchło w Poznaniu, kiedy to powracający do Polski Ignacy Paderewski zatrzymał się w stolicy Wielkopolski i na balkonie hotelu Bazar wygłosił niezwykle przejmującą patriotyczną mowę, która rozpaliła w Poznaniakach ducha walki. W odpowiedzi na to wydarzenie, następnego dnia, 27 grudnia, Niemcy zorganizowali swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie. Podczas tej parady doszło do niszczenia polskich symboli narodowych, co spowodowało zamieszki, które wkrótce przerodziły się w powstanie. Zakończyło się ono 16.02.1919r. i było ono jedynym zwyciężonym polskim powstaniem. 

Dziś obchodzimy 102. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.   

Tereny dzisiejszej Gminy Mosina ominęły walki zbrojne. Mosinianie nie zostali zorganizowani w jakikolwiek oddział, natomiast mimo tego wzięli udział w Powstaniu, ruszyli do walki. Byli oni rozsiani po różnych jednostkach wojskowych, daleko od swych domów. Dziś wiemy, że walczących mieszkańców Gminy Mosina było ponad 300. Osoby te są pochowane m.in. na cmentarzu w Mosinie i w Rogalinku. Możemy z łatwością rozpoznać ich groby, ponieważ w 2016r. Gmina Mosina rozpoczęła bezpłatną akcję znakowania grobów powstańców, umieszczając na nich tabliczki. Dwa lata temu, podczas obchodów 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego została również odsłonięta tablica przed cmentarzem parafialnym w Mosinie, na której znajduje się wykaz pochowanych na tym cmentarzu powstańców.  

Na terenie Gminy Mosina istnieją również inne miejsca pamięci związane z Powstaniem Wielkopolskim – tablica na Pomniku Pamięci na rynku w Mosinie; obelisk poświęcony poległemu powstańcowi Piotrowi Mockowi na Osiedlu nr 2 Czarnokurz w Mosinie; ulice: Piotra Mocka w Mosinie, Powstańców Wielkopolskich w Mosinie, Drużynie i Nowinkach; kamień poświęcony powstańcom i uczestnikom walk w latach 1918-1921 na cmentarzu parafialnym w Mosinie; mural na przystanku autobusowym w Rogalinku z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Warto również wspomnieć o Galerii Sztuki w Mosinie, która posiada dział historyczny. Zajmuje się on gromadzeniem materiałów archiwalnych dot. Mosiny oraz jej mieszkańców. Znajdują się tam również informacje dot. Powstania Wielkopolskiego, m.in. zdjęcia, dyplomy, medale Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego, mundur z tamtego okresu. Galeria ta organizuje także wystawy, również takie poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu. Warto odwiedzić to miejsce i śledzić odbywające się tam wydarzenia. Dzięki znajomości historii możemy upamiętnić wszystkich, dzięki którym dzisiaj możemy cieszyć się wolnością. 

Świętujmy i pamiętajmy o naszych lokalnych bohaterach! 

Czytaj więcej

Życzenia świąteczne

23 grudnia, 2020
/ / /
Niech płomień tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju zagości w Waszych sercach
i domach. Niech da Wam siłę dla pełnionej służby. Niech da z niej radość! Niech da wiarę, nadzieję i miłość na czas Bożego Narodzenia i całego 2021 roku.
W imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów
HUFCA ZHP MOSINA
hm. Magdalena Jakubowska
Komendant Hufca

 

Czytaj więcej

Wyniki Gminnego Konkursu Recytatorskiego PAMIĘTAMY

4 grudnia, 2020
/ / /
Serdecznie dziękujemy uczestnikom, nauczycielom przygotowującym szkolny etap oraz członkom jury za wspólny Gminny Konkurs Recytatorski PAMIĘTAMY.
Przebieg konkursu można możecie obejrzeć na naszym kanale YouTube pod linkiem: https://youtu.be/mNWvc2iglBQ
Każdy uczestnik finału otrzyma:
dyplom,
tomik poezji Jana Twardowskiego „Potrzebne do szczęścia”,
książkę Magdaleny Błoch „A Adi powiedział – Jak przetrwać w podmiejskim buszu”.
Dodatkowo zwycięzca każdej kategorii otrzyma pióro wieczne PARKER serii IM GT wykonane z nierdzewnej stali pokryte laką w odcieniu głębokiej czerni. Wykończenia pióra jest platerowane 23 karatowym złotem. Do pióra jest dołączono grawerowaną tabliczkę związaną z konkursem.
Wyniki konkursu
Kategoria I – klasy I-III
I miejsce
Matkowski Piotr ze Szkoły Podstawowej w Daszewicach
Anna Paszkiewicz „11 listopada”
II miejsce
Muszyńska Marta ze Szkoły Podstawowej w Krośnie
„Ojczyzna” Włodzimierz Domaradzki
III miejsce
Spychaj Amelia ze Szkoły Podstawowej w Rogalinie
Joanna Białobrzeska „Moja mała ojczyzna”
Kategoria II – klasy IV-VI
I miejsce
Kubica Natalia ze Szkoły Podstawowej w Rogalinie
Jerzy Grupiński ,,Opowieść Powstańca”
II miejsce
Borowiec Julia ze Szkoły Podstawowej w Daszewicach
Marian Włoszkiewicz „Wiersz dla Poznania”
III miejsce
Grabarkiewicz Wojciech ze Szkoły Podstawowej w Krośnie
Wanda Chotomska „Twój dom”
wyróżnienie
Piotrowska Marta ze Szkoły Podstawowej nr 1
Wanda Chotomska „Bańkowice mydlane”
Kategoria III – klasy VII-VIII
I miejsce
Paciorek Juliusz ze Szkoły Podstawowej w Rogalinie
Edward Słoński ,, Ta co nie zginęła”
II miejsce
Woźny Maja ze Szkoły Podstawowej w Krośnie
Władysław Broniewski „Bagnet na broń”
III miejsce
Jurga Zofia ze Szkoły Podstawowej w Rogalinku
Juliusz Słowacki „Hymn”
Sikora Wiktoria ze Szkoły Podstawowej nr 1
Henryk Roztworowski „Listy z Warszawy”
Skrzypczak Magdalena ze Szkoły Podstawowej w Daszewicach
Edward Słoński „Ta, co nie zginęła”
Konkurs był organizowany ze środków Hufca ZHP Mosina, Gminy Mosina oraz Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych, Narodowego Instytutu Wolności.
Czytaj więcej
 • 15057985_10153853238240855_1368443343_n

 • 15058574_10153853238265855_528666347_n

 • 14937812_10153853238260855_1469561258_n

 • 15033758_10153853238270855_318887239_n